1944717.jpg

Saccharomyces cerevisiae <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

on elävä yksisoluinen hyötymikrobi. Hiivoja on kuvattu yli tuhat ja joista vain muutamaa lajia käytetään leivän kohottamiseen ja juomien käyttämiseen. Hiivagrammassa on 10 miljardia kpl 0,01 mm:n suuruisia soluja. Hiiva on elävä hyötymikrobi. Leipää on nostatettu ja olutta käytetty hiivan avulla jo tuhansia vuosia. Juuritaikinoiden avulla saatiin kuohkeaa leipää. Ennen 1800- lukua hiiva solun toiminnasta ei tiedetty juurikaan mitään. Teollisen kasvun myötä tuli tarve kasvattaa niin leipurille ja panimoille oma hiiva. Leivinhiivan valmistus eli kasvatus on puhtaasti biologinen tapahtuma. Se perustuu yksittäisten hiivasolujen lisääntymiseen kuroutumalla eli solujen jakautumiseen. Hiivalle annetaan ravinnoksi sokeria, vettä ja paljon happea, jolloin hiivasolu kasvaa ja jakautuu kahtia. Näin yhdestä hiivasolusta tulee kaksi solua. Solut jakautuvat uudestaan ja uudestaan, jolloin saadaan lukemattomia hiivasoluja eli paljon hiivaa. Leivinhiivan valmistus alkaa kantahiivan viljelyllä täysin puhtaissa laboratorio-olosuhteissa. Hiivatehtaalla kantahiiva lisätään fermentoriin, johon lisätään hiivan tarvitsemia ravinteita kuten sokerijuurikasmelassia ja vettä. Jotta hiiva saisi riittävästi happea kasvaakseen hyvin puhalletaan paljon suodatettua ilmaa. Hiivan valmistus eli kasvatus suoritetaan tarkoin valvotuissa olosuhteissa. Tätä monivaiheista biokemiallista prosessia ohjataan ja valvotaan tietotekniikan avulla. Kasvatuksen jälkeen hiiva kerätään talteen eli erotetaan kasvatusalustasta. Noin viikon kestävän, monivaiheisen kasvatuksen aikana saadaan 200 gramman hiivaviljelmästä lähes 200 tonnia tuorehiivaa. 

Valmistettu hiiva on nestemäisessä muodossa eli hiivakermana.

Hiivaa myydään useassa eri muodossa:

Nestemäinen hiiva, jota käytetään pääasiassa oluenpanemiseen ja leipomoteollisuudessa.

Puristehiiva valmistetaan poistamalla hiivakermasta vettä, puristamalla hiiva muotoonsa ja pakkaamalla se paperi kääreeseen.

Kuivahiiva valmistetaan hiivakermasta. Hiivakermasta poistetaan vettä suodattamalla. Hiivamassaan lisätään soluja avaavaa lisäainetta, ja se painetaan ekstruuderin läpi erittäin kapeiksi nauhoiksi. Hiivanauhat leikataan pieniksi paloiksi, joita kuivataan lämpimällä ilmalla. Kuivahiiva pakataan suojakaasuun.

Pikahiiva jota käytetään esimerkiksi kiljun ja kotiviinin valmistukseen.

Suomalaisen hiivan mikrobiologinen laatu on erittäin korkea kansainvälisestikin verrattuna.